اعضای محترم انجمن های علمی می توانند با استفاده از لینک عضویت در منوی زیر در سامانه عضو شده و یا برای ویرایش مشخصات از قسمت اعضاء وارد سایت شده و نسبت به اصلاح مشخصات اقدام نمایند.
  • 1393/08/27اداره فعالیتهای علمی دفتر امور فرهنگی وزارت علوم در راستای رسالتهای سازمانی خود و به منظور تسهیل ارتباط با کارشناسان و اعضای محترم انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های کشور اقدام به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات انجمن های علمی دانشجویی به آدرس www.reg.ssamsrt.ir نموده است. هرگونه اخذ آمار به منظور حمایت، رتبه بندی، صدور گواهی، تشکیل اتحادیه و سایر امور مرتبط با حوزه انجمن های علمی دانشجویی بر اساس اطلاعات مندرج در این سامانه بعمل می آید. این اطلاعات به عنوان بخشی از اطلاعات اداری نزد دفتر امور فرهنگی وزارت علوم محفوظ می باشد.
  • 1393/08/14افتتاح سامانه ثبت اطلاعات انجمن های علمی سراسر کشور با موفقیت انجام شد
طراحی, توسعه و پیاده سازی توسط شرکت رایانیک اسپادانا